جواب کامل همه مراحل بازی بابامیرزا

دقت کنید که ترتیب جواب ها می تواند متفاوت می باشد. جواب مرحله 1 بابامیرزا 1- گوجه، نیمرو 2- میز، مبل، گلدان 3- تمشک، گردو، کاهو، هویج 4- کفش، وزنه،

امیرحسین اکبری

جواب کامل همه مراحل بازی تور کلمات

1- از میوه ها- پرتقال، سیب، خیار2- از آجیل ها- پسته، بادام، فندق3- از آسمون میباره- باران، برف، تگرگ4- رنگها- آبی، قرمز، سبز، زرد5- لبنیات- کره، خامه، پنیر، شیر6- فصلهای

جواب کامل همه مراحل بازی شهربانو

1- پسته، سفر، دایی 2- پاییز، مایو، گرما، تاج 3- موز، خیاطی، ماه، باران 4- مات، شانه، جارو، کاغذ 5- عصا،کرسی(موج)، سخنرانی، هدیه (فنجان)، مفصل، خزر 6- اجاره، دانش، چاقو،

امیرحسین اکبری

جواب کامل همه مراحل بازی کلمانه

پاسخ های بازی "کلمانه 1.7" 1- شهر، شیر، شیره، ریشه، ریش 2- برگ، برگه، بره، گره، گربه 3- ادم، مداد، دما، داد، دام 4- اهن، گناه، نگاه، اهنگ 5- لحیم،

جواب کامل همه مراحل بازی رولت

پاسخ های بازی "رولت (ارثیه ی آقام) 3.5" نکته ی 1: نکته ی مهم: کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی

امیرحسین اکبری

جواب کامل همه مراحل بازی خان باجی

پاسخ های بازی "خان باجی 1.0.8" 1- گوسفند، چوپان 2- صابون، کلاغ 3- خورشید، خانه 4- درخت، ابر، تاب 5- سایه، دیوار، جارو 6- عضا، پیرزن، عینک 7- حوله، نوک،

امیرحسین اکبری

جواب کامل همه مراحل بازی مَثَل در حَجَر

پاسخ های بازی "مثل در حجر 1.2" 1- آش 2- آش، دهن 3- آب، نان 4- حرف، تلخ 5- چاک، بست 6- دیر، زود 7- آش، لواش 8- آب، ماهی

جواب مرحله 350 — جدولانه کلاسیک (2)

مرحله بعدلیست مراحل جدولانه کلاسیک 2 ااثر بالزاکسرهنگشابر ااثر برام استوکردراکولا اارزاقخواربار ااز توابع گنابادبیدخت ااز زبان‌های محلی کشورمانکردی ااز نباتات طبیترنجبین ااز هنرهای نخ و سوزنیگلدوزی ااسیربندی ااقتضا کردنایجاب

امیرحسین اکبری

جواب مرحله 349 — جدولانه کلاسیک (2)

مرحله بعدلیست مراحل جدولانه کلاسیک 2 ااثر محمدتقی بهارسبکشناسی ااثری از پرل باکمردانخدا ااثری از مری آلن چیس آمریکاییدرکرانهشب ااز ادات شرطاما ااز اعضای کله پاچهبناگوش ااز اوراق بهاداربرات ااز

امیرحسین اکبری

جواب مرحله 348 — جدولانه کلاسیک (2)

مرحله بعدلیست مراحل جدولانه کلاسیک 2 ااثر فهیمه رحیمیباورافتاب ااز پرندگان شکاریشاهین ااز حبوبماش ااز سوره‌های قرآنسبا ااز شهرهای استان خراسان جنوبیدسرایان ااز غذاهای سنتی خطه شمال کشورکتهکباب االتماس نمودننیازکردن

امیرحسین اکبری