برچسب: پاسخ جدولانه (3)

جواب کامل مراحل بازی جدولانه (3) — تا مرحله آخر

آیکون این بازی به شکل زیر هستش، اگر با نسخه دیگه ای

امیرحسین اکبری